Beartas soláthair

Is é aidhm bheartas soláthair an Údaráis Pinsean:

  • a chinntiú go gcomhlíontar treoirlínte agus treoracha náisiúnta na hearnála poiblí agus an AE
  • a chumasú cuspóirí straitéiseacha an Údaráis Pinsean a bhaint amach
  • an luach is fearr ar airgead a bhaint amach, riosca a laghdú agus próisis ghnó ghaolmhara a nuachóiriú trí theicnící soláthair dea-chleachtais a ghlacadh do gach earra agus seirbhís sheachtrach a cheannaítear isteach.

Is féidir teacht ar thairiscintí Nós Imeachta Oscailte an Údaráis Pinsean agus tairiscintí a foilsíodh chuig Iris Oifigiúil an AE ar www.etenders.gov.ie.

Glaoigh orainn

Má tá aon cheist agat maidir le soláthar, seol ríomhphost le do thoil supply@pensionsauthority.ie