Dréacht-Chód Cleachtais d'iontaobhaithe

Ar Déardaoin an 22 Iúil 2021, d’fhoilsigh an tÚdarás Pinsean dréacht-Chód Cleachtais d’iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais. Ba é an 16 Meán Fómhair 2021 an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí don phróiseas comhairliúcháin.