Comhairliúchán DC

An 13 Lúnasa 2013, d’fhoilsigh an tÚdarás Pinsean páipéar comhairliúcháin ar phinsin ranníocaíochtaí sainithe (DC) mar chuid d’athbhreithniú ar rialáil agus ar struchtúr an tsoláthair RS sa todhchaí. Déantar é seo d'fhonn tacú le scéimeanna DC chun torthaí maithe a sheachadadh do chomhaltaí.

An 6 Feabhra 2014, d’fhoilsigh an tÚdarás achoimre ar na príomhphointí a rinneadh in aighneachtaí a fuair sé mar fhreagra ar a pháipéar comhairliúcháin ar struchtúr agus ar rialáil pinsean RS sa todhchaí.

Tá an páipéar comhairliúcháin agus an páipéar achomair ar fáil faoi 'Comhad(Comhaid) Gaolmhara'.