Comhairliúchán ar threoirlínte bainistíochta airgeadais DB

An 23 Iúil 2014, d’fhoilsigh an tÚdarás Pinsean dréacht-treoirlínte maidir le bainistiú airgeadais scéimeanna sochair shainithe (SS).

Leagann na treoirlínte amach cad iad na cleachtais a mbíonn an tÚdarás ag súil go leanfaidh iontaobhaithe chun maoiniú agus infheistíocht a scéime SS a thuiscint agus a bhainistiú.

An 11 Samhain 2014, d’fhoilsigh an tÚdarás achoimre ar na príomhphointí a rinneadh in aighneachtaí a fuair sé mar fhreagra ar a pháipéar comhairliúcháin ar threoirlínte bainistíochta airgeadais do scéimeanna SS.

Tá an páipéar comhairliúcháin agus an páipéar achomair ar fáil faoi 'Comhad(Comhaid) Gaolmhara'.