Comhairliúchán ar cháilíochtaí iontaobhaithe

An 1 Meán Fómhair 2015, d’fhoilsigh an tÚdarás Pinsean páipéar comhairliúcháin ar shaincheist cháilíochtaí iontaobhaithe.

An 2 Nollaig 2015, d’fhoilsigh an tÚdarás achoimre ar na príomhphointí a rinneadh in aighneachtaí a fuair sé mar fhreagra ar a pháipéar comhairliúcháin ar cháilíochtaí iontaobhaithe. 

Tá an páipéar comhairliúcháin agus an páipéar achomair ar fáil faoi 'Comhad(Comhaid) Gaolmhara'.