Comhairliúchán ar rialáil máistir-iontaobhais DC

Ar an Déardaoin 26 Iúil 2018, d'fhoilsigh an tÚdarás Pinsean páipéar comhairliúcháin maidir le rialáil máistir-iontaobhais DC. Tá an páipéar comhairliúcháin ar fáil sa chuid Comhad(í) Gaolmhara den leathanach seo.