Comhairliúchán ar Chóid Rialachais do Scéimeanna DC

An 30 Aibreán 2015, d'fhoilsigh an tÚdarás Pinsean páipéar comhairliúcháin ar na cóid rialachais atá beartaithe do scéimeanna RS agus d'iarr sé aighneachtaí faoin 16 Meitheamh 2015. Tá an páipéar comhairliúcháin ina bhfuil na dréachtchóid ar fáil faoi 'Comhaid(Comhaid) Ghaolmhara'. Is féidir leat rochtain a fháil ar na cóid rialachais deiridh, foilsithe do scéimeanna DC anseo.