Cairt do chustaiméirí

D'fhormhuinigh an Rialtas, mar chuid den Tionscnamh Bainistíochta Straitéisí, 12 prionsabal um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí (QCS) don tseirbhís phoiblí.

Tá faisnéis sa chuid seo ar na nithe seo a leanas de chuid an Údaráis:

  • Cairt Chustaiméirí
  • Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí
  • Conas gearán a dhéanamh

Tá Cairt Chustaiméirí an Údaráis ar fáil thíos agus tá sí ar taispeáint in oifigí an Údaráis freisin.