Oifigigh rochtana faoin Acht um Míchumas 2005

Tá Oifigigh Rochtana ceaptha ag an Údarás Pinsean de réir alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005. Tá Oifigigh Rochtana freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a shocrú agus a chomhordú do dhaoine faoi mhíchumas, chun rochtain a fháil ar sheirbhísí a chuireann na hoifigí ar fáil. agus go ginearálta feidhmiú mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí den sórt sin.