Measúnú riosca féin

Alt 64AL d'Acht na bPinsean agus Caibidil 3 d'Acht na nÚdarás Pinsean Cód Cleachtais d'iontaobhaithe breac-chuntas a thabhairt ar an gceanglas atá ar iontaobhaithe measúnú riosca féin (ORA) a dhéanamh agus a dhoiciméadú uair amháin gach trí bliana ar a laghad, agus gan mhoill tar éis aon athrú suntasach ar phróifílí riosca scéim pinsin nó conradh blianachta scoir iontaobhais.

D'fhoilsigh an tÚdarás treoir d'iontaobhaithe maidir le conas ORA a scéime a dhéanamh.

Tá an treoir seo ar fáil faoin rannán Comhad(Comhaid) Gaolmhara thíos.

Féadfaidh an tÚdarás an treoir seo a leasú nó a fhorlíonadh go tréimhsiúil.