Roghnú na gcéad Ghrúpaí Geallsealbhóirí eile de chuid ÚÁPGE

Dé Céadaoin 6 Márta 2024: Tá EIOPA ag seoladh glao ar léiriú spéise do phearsanra oiriúnach chun a dhá ghrúpa geallsealbhóirí a athnuachan:

  • an Grúpa Geallsealbhóirí Árachais agus Athárachais (IRSG); agus
  • an Grúpa Geallsealbhóirí Pinsean Ceirde (OPSG).

Éascaíonn Grúpaí Geallsealbhóirí ÚÁPGE comhairliúchán ÚÁPGE le páirtithe leasmhara san Eoraip ar shaincheisteanna mar chaighdeáin theicniúla, treoirlínte, agus moltaí a bhaineann leis na hearnálacha árachais agus pinsin.

Is deis uathúil í seo do thomhaltóirí, tairbhithe, ionadaithe tionscail, cumainn ghairmiúla, FBManna, an saol acadúil, etc., a dtuairimí a chur in iúl maidir le múnlú na n-earnálacha árachais agus pinsean san Eoraip.

Chun iarratas a dhéanamh, tabhair cuairt le do thoil láithreán gréasáin ÚÁPGE le haghaidh tuilleadh eolais a fháil.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Is féidir leat clárú saor in aisce ar an láithreán gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil aon uair a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie