Foilsíonn an tÚdarás Pinsean staitisticí do scéimeanna maoinithe sochair shainithe

31 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a staitisticí scéime sochair shainithe bliantúla.

Tiomsaítear na staitisticí seo ó na tuairisceáin bhliantúla sonraí achtúireacha (AADRs) a chuirtear faoi bhráid an Údaráis.

Cuirtear foilseachán na bliana seo i láthair i bhformáid amshraithe agus áirítear ann staitisticí do bhlianta roimhe sin bunaithe ar shonraí ó aighneachtaí AADR le dátaí éifeachtacha suas go dtí an 31 Nollaig 2022 agus lena n-áirítear. 

Tá an foilseachán is déanaí ar fáil anois ar an staitisticí sochair shainithe leathanach de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900
info@pensionsauthority.ie