Páipéar ón gComhairle Pinsean ar Mháistir-Iontaobhais – treoir phraiticiúil d’Fhostóirí agus d’Iontaobhaithe

7 Meitheamh 2024: I gcomhthéacs an aistrithe i dtreo Máistir-Iontaobhais mar bhonn do sholáthar pinsin trí líon na bhfostóirí in Éirinn a mhéadú, tá athbhreithniú déanta ag an gComhairle Pinsean ar an gcleachtadh aistrithe agus ar na príomhphointí breithnithe do pháirtithe leasmhara agus iad ag dul i ngleic leis an aistriú sin. Mar thoradh ar an obair seo tiomsaíodh treoir phraiticiúil d’Fhostóirí agus d’Iontaobhaithe agus iad ag breithniú agus ag obair trí aistriú chuig Máistir-Iontaobhas.

Is féidir teacht ar an treoir ag https://pensionscouncil.ie/news/

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Is féidir leat clárú saor in aisce ar an láithreán gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil aon uair a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.