Treoir measúnaithe féinriosca d’iontaobhaithe

11 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a threoir d’iontaobhaithe ar an measúnú féin-riosca (ORA), mar a cheanglaítear faoi alt 64AL d’Acht na bPinsean.

Seachas i gcás socruithe aonchomhalta a bunaíodh roimh an 22 Aibreán 2021, is é an 22 Aibreán 2024 an dáta is déanaí faoinar féidir an chéad ORA de chuid scéim pinsin a chur i gcrích.

Tá an treoir seo ar fáil ar an measúnú féinriosca (ORA) de shuíomh Gréasáin an Údaráis.