Faisnéis ar ráiteas comhlíonta bliantúil 2023

30 2023 Samhain: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis faoin ráiteas comhlíonta bliantúil (ACS) do 2023 dá bhforáiltear faoi Acht na bPinsean.

Ceanglas ráiteas comhlíonta bliantúil

Éilíonn Alt 26T d’Acht na bPinsean ar iontaobhaithe ACS a ullmhú tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir gach bliain don bhliain roimhe sin chun críocha maoirseachta stuamachta. Caithfidh beirt iontaobhaithe ar a laghad a bheith deimhnithe ag beirt iontaobhaithe ar a laghad nó i gcás iontaobhaí corparáideach ag beirt stiúrthóirí ar a laghad.

Tá an fhoirm atá le húsáid le haghaidh ACS 2023 ar fáil faoin gComhad(Comhaid) Gaolmhara thíos agus ní mór í a chomhlánú faoin 31 Eanáir 2024.

Ní bheidh ar Iontaobhaithe foirmeacha ACS comhlánaithe a chur faoi bhráid an Údaráis go dtí go bhfógrófar a mhalairt mura n-iarrtar orthu é sin a dhéanamh mar chuid d’obair an Údaráis.

Déanfaidh an tÚdarás seiceálacha samplacha agus iniúchtaí ar chomhlíonadh na hoibleagáide seo ag iontaobhaithe mar chuid de ghníomhaíocht leanúnach maoirseachta an Údaráis. Meabhraítear d'Iontaobhaithe go bhféadfadh sé gurb ionann mainneachtain ACS a ullmhú agus cion a bhféadfaí ionchúiseamh a dhéanamh ina leith.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Is féidir leat clárú saor in aisce ar an láithreán gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil aon uair a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie