Faisnéis faoin bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta

6 2023 Nollaig: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis ar an bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta (SRP) dá bhforáiltear faoi na Acht na bPinsean, tar éis an Treoir IORP II a thrasuí.

Próiseas athbhreithnithe maoirseachta

Ceanglaíonn Alt 26J d’Acht na bPinsean ar an Údarás SRPanna a dhéanamh maidir leis na straitéisí, próisis agus nósanna imeachta tuairiscithe a bhunaigh iontaobhaithe na scéimeanna pinsin. Is éard atá sa PTS measúnú ag an Údarás ar chóras rialachais na scéime, ar na rioscaí atá os comhair na scéime agus ar chumas na scéime na rioscaí sin a bhainistiú.

Cuirfidh an tÚdarás tús lena chlár SRP in 2024, ag díriú ar mháistir-iontaobhais agus ar scéimeanna móra ranníocaíochtaí sainithe agus sochair shainithe. Cuirfear faisnéis ar fáil roimh ré do scéimeanna a roghnaítear don SRP maidir leis an bpróiseas SRP. Tabharfar fógra foirmiúil faoi na scéimeanna a roghnófar don SRP in 2024 go luath sa bhliain nua.

Mar chuid dá chlár oibre maoirseachta riosca-bhunaithe réamhbhreathnaitheach, leanfaidh an tÚdarás ag déanamh monatóireachta ar gach scéim trí raon leathan gníomhaíochtaí maoirseachta, amhail cigireachtaí deisce, cigireachtaí ar an láthair, athbhreithnithe téamacha agus cruinnithe rannpháirtíochta.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Is féidir leat clárú saor in aisce ar an láithreán gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil aon uair a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie