Athrú ar ríomh na dtáillí le haghaidh scéimeanna pinsean ceirde

2 2024 Eanáir: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean athrú ar ríomh na dtáillí do scéimeanna pinsean ceirde ina bhfuil 20 fostóir rannpháirteach nó níos mó.

Tá sainmhíniú athbhreithnithe ar ‘bhall gníomhach’ ceadaithe ag an Aire Coimirce Sóisialaí, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí, Seachadadh agus Athchóirithe an Phlean Forbartha Náisiúnta, chun críocha na Rialachán um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Táillí) (Leasú), 2002 [S.I. 610 de 2002] le héifeacht ón 1 Eanáir 2024. Féach IR Uimh. 678 de 2023.

Ón 1 Eanáir 2024, i gcás ina bhfuil 20 fostóir rannpháirteach nó níos mó ag scéim an 31 Nollaig sa bhliain chuntasaíochta roimhe sin, ní mór táillí a ríomh bunaithe ar líon na gcomhaltaí gníomhacha sa scéim amhail an 31 Nollaig sa bhliain chuntais roimhe sin.

Níl aon athrú ar na rátaí táillí don bhliain chuntais 2024.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Is féidir leat clárú saor in aisce ar an láithreán gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil aon uair a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie