Nuacht is Déanaí

 • 30 2023 Samhain
  Faisnéis ar ráiteas comhlíonta bliantúil 2023
  30 Samhain 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis maidir leis an ráiteas comhlíonta bliantúil (ACS) do 2023 dá bhforáiltear faoi Acht na bPinsean. Ceanglas ráitis chomhlíonta bhliantúil Éilíonn alt 26T d’Acht na bPinsean ar iontaobhaithe ACS a ullmhú tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir gach bliain don bhliain roimhe sin chun críocha an … Ar leanúint
 • 31 2023 Deireadh Fómhair
  Foilsíonn an tÚdarás Pinsean staitisticí do scéimeanna maoinithe sochair shainithe
  31 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a staitisticí scéime sochair shainithe bliantúla. Tiomsaítear na staitisticí seo ó na tuairisceáin bhliantúla sonraí achtúireacha (AADRs) a chuirtear faoi bhráid an Údaráis. Cuirtear foilseachán na bliana seo i láthair i bhformáid sraith ama agus áirítear ann staitisticí do bhlianta roimhe sin bunaithe ar shonraí ó aighneachtaí AADR le dátaí éifeachtacha suas... Ar leanúint
 • 27 2023 Deireadh Fómhair
  Faisnéis faoi leasuithe ar na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Sochair a Chaomhnú), 2022 (na Rialacháin um Chaomhnú)
  27 Deireadh Fómhair 2023: Inniu foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis d’iontaobhaithe ar na leasuithe dá bhforáiltear faoi na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Sochair a Chaomhnú) (Leasú), 2023 (I.R. Uimh. 499 de 2023) a tháinig i bhfeidhm an 17 Deireadh Fómhair 2023. Leasaíonn na rialacháin seo forálacha áirithe de na Rialacháin um Chaomhnú. Tá na príomhathruithe leagtha amach thíos. … Ar leanúint
 • 25 2023 Deireadh Fómhair
  Comhdháil Riosca an Údaráis Pinsean, 2023
  25 Deireadh Fómhair 2023: Dé Céadaoin an 11 Deireadh Fómhair, reáchtáil an tÚdarás Pinsean a Chomhdháil Riosca in Óstán an Marker i mBaile Átha Cliath. Ba é téama na comhdhála ná bainistíocht riosca do scéimeanna pinsin agus na hoibleagáidí méadaithe gaolmhara ar iontaobhaithe ó thrasuí na Treorach IORP II isteach i ndlí na hÉireann. Na cainteoirí agus teidil a gcuid… Ar leanúint
 • 11 2023 Deireadh Fómhair
  Treoir measúnaithe féinriosca d’iontaobhaithe
  11 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a threoir d’iontaobhaithe ar an measúnú féinriosca (ORA), mar a cheanglaítear faoi alt 64AL d’Acht na bPinsean. Seachas i gcás socruithe aonchomhalta a bunaíodh roimh an 22 Aibreán 2021, is é an 22 Aibreán 2024 an dáta is déanaí faoinar féidir an chéad ORA de chuid scéime pinsin a chríochnú. Is é an treoir seo… Ar leanúint
 • 4 2023 Deireadh Fómhair
  Comhdháil Riosca an Údaráis Pinsean 2023 cothrom le dáta
  4 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, tá tuilleadh sonraí á bhfógairt ag an Údarás Pinsean faoina Chomhdháil Riosca atá le teacht an 11 Deireadh Fómhair 2023 in Óstán an Marker i mBaile Átha Cliath. Tá áthas ar an Údarás a thuairisciú go bhfuil lánacmhainneacht bainte amach ag an gcomhdháil mar gheall ar an leibhéal ard suime a léiríodh inti. Tá sé socraithe anois an… Ar leanúint
 • 3 2023 Deireadh Fómhair
  Foilsíonn an tÚdarás Pinsean tuarascáil ar thorthaí shuirbhé scéime 2023
  3 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean torthaí suirbhé a rinneadh chun measúnú a dhéanamh ar fheasacht iontaobhaithe agus ar bhainistiú riosca.
 • 7 Meán Fómhair 2023
  Comhdháil Riosca an Údaráis Pinsean, 2023
  7 Meán Fómhair 2023: Inniu, fógraíonn an tÚdarás Pinsean sonraí faoina Chomhdháil Riosca atá le teacht an 11 Deireadh Fómhair 2023 in Óstán an Marker i mBaile Átha Cliath.
 • 4 Meán Fómhair 2023
  Foilsíonn an tÚdarás Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil agus a Chuntais 2022
  Dé Luain 4 Meán Fómhair 2023: D’fhoilsigh an tÚdarás Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil agus a Chuntais don bhliain 2022 inniu.