Eolas ar nósanna imeachta cinnteoireachta

Leanann an tÚdarás Pinsean roinnt nósanna imeachta maidir le cinntí a dhéanamh, a ndéantar athbhreithniú agus nuashonrú rialta orthu. Baineann siad seo le réimsí dár gcuid oibre mar:

  • cinntí rialála,
  • cinntí forfheidhmithe,
  • ionchúisimh, agus
  • Saoráil Faisnéise agus cosaint sonraí.

Comhairliúcháin phoiblí

Féach 'Naisc Ghaolmhara' le do thoil chun liosta de chomhairliúcháin phoiblí a rinne an tÚdarás Pinsean a fheiceáil.