Saoirse Faisnéise

Tá an chuid seo den suíomh ceaptha chun cabhrú leat do chearta a fheidhmiú faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 (an tAcht um Shaoráil Faisnéise).

Tá an tÚdarás Pinsean faoi réir théarmaí an Achta um Shaoráil Faisnéise. Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá sé de cheart ag gach duine:

  • rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá i seilbh an Údaráis Pinsean;
  • an fhaisnéis phearsanta a choinnítear fúthu a cheartú nó a nuashonrú i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus
  • go dtabharfar cúiseanna dóibh le cinntí a rinne an tÚdarás Pinsean a théann i bhfeidhm orthu.

Más mian leat ceann amháin nó níos mó de na cearta seo a fheidhmiú maidir le faisnéis a d’fhéadfadh a bheith i seilbh an Údaráis Pinsean, féach le do thoil ar an doiciméad thíos maidir le conas iarratas saorála faisnéise a dhéanamh.

Cuireann an suíomh Gréasáin seo raon faisnéise faoin Údarás Pinsean ar fáil laistigh de Scéim Foilsitheoireachta agus cuireann sé Loga Nochta ar fáil freisin ina sonraítear iarratais um shaoráil faisnéise arna bpróiseáil ag an Údarás Pinsean ó Eanáir 2016. Tá Loga Nochta an Údaráis Pinsean ar fáil thíos.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Shaoráil Faisnéise go ginearálta cliceáil anseo le do thoil (fágfaidh tú láithreán gréasáin an Údaráis um Pinsin nuair a chliceálann tú an nasc seo) http://foi.gov.ie/