Polasaí íocaíochta pras

Tá an tÚdarás Pinsean tiomanta do gach iarracht a sholáthróirí a íoc go pras.

Tá an tÚdarás Pinsean tiomanta do gach iarracht a sholáthróirí a íoc go pras. Maidir leis seo is féidir le soláthróirí cabhrú lena chinntiú:

  • seoltar sonraisc chearta go díreach chuig Cuntais Iníoctha
  • soláthraítear sonraí beachta cuntais bainc
  • tá a stádas Imréitigh Cánach le Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann cothrom le dáta.

I gcás gach conradh earnála poiblí ar luach €10,000 (CBL san áireamh) nó níos mó laistigh d’aon tréimhse 12 mhí, beidh ar an gconraitheoir (agus ar an ngníomhaire nó ar an bhfochonraitheoir mar is cuí) imréiteach cánach bailí a thabhairt ar aird. deimhniú nó sonraí fíoraithe an Teastais r-Chánach ábhartha. Is riachtanas éigeantach é seo. Is féidir sonraí iomlána ar nósanna imeachta imréitigh cánach a fháil ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Tá dualgas ar an Údarás Pinsean tuairisc ráithiúil a thabhairt don Roinn Coimirce Sóisialaí ar íocaíochtaí pras. (Cinneadh Rialtais S29296 an 2 agus 8 Márta 2011).

Tá na tuarascálacha ráithiúla ó 2016 go dtí seo thíos.