Seicliostaí agus treoracha

Conas a oibríonn mo scéim pinsin?

Tugann an treoir seo forbhreathnú ar scéimeanna pinsean ceirde, conas a oibríonn siad agus an fhaisnéis nach mór a thabhairt do chomhaltaí scéime.

Conas a oibríonn mo scéim pinsin?

Cad iad na roghanna pinsin atá agam?

Soláthraíonn an treoir seo eolas ar na cineálacha pleananna pinsin is féidir leat a úsáid chun coigilt a dhéanamh le haghaidh scoir, .i. pinsin cheirde, pinsin phearsanta agus CCPS.

Cad iad na roghanna pinsin atá agam?

CCSP – Treoir do thomhaltóirí agus d’fhostóirí

Soláthraíonn an treoir seo faisnéis maidir le cuntais choigiltis scoir phearsanta (CCSP) do thomhaltóirí agus d’fhostóirí. Déanann sé cur síos freisin ar dhualgais dhlíthiúla an fhostóra maidir le CCPS.

CCSP – Treoir do thomhaltóirí agus d’fhostóirí

Rannpháirtíocht na mball i roghnú na n-iontaobhaithe

Soláthraíonn an treoir seo faisnéis ar rannpháirtíocht chomhaltaí scéime pinsin ghairme i roghnú iontaobhaithe.

Rannpháirtíocht na mball i roghnú na n-iontaobhaithe

Cionta sonraithe faoi réir fógra go bhfuiltear chun ionchúiseamh a dhéanamh

Soláthraíonn an treoir seo faisnéis chun cabhrú le hiontaobhaithe, fostóirí, agus eintitis ábhartha eile, a chinntiú nach sáraíonn siad aon cheann de na forálacha sonraithe faoi réir an fhógra rún chun ionchúiseamh a dhéanamh sa réimeas.

Cionta sonraithe faoi réir fógra go bhfuiltear chun ionchúiseamh a dhéanamh

Treoir ghearr ar fhorálacha pinsin na nAchtanna um an Dlí Teaghlaigh

Soláthraíonn an treoir seo faisnéis do dhaoine atá ag lorg, nó a fuair, ordú coigeartaithe pinsin tar éis colscartha nó idirscartha bhreithiúnaigh.

Treoir ghearr ar fhorálacha pinsin na nAchtanna um an Dlí Teaghlaigh

Treoir achomair ar chóireáil chomhionann pinsin

Soláthraíonn an treoir seo eolas ar phrionsabal na córa comhionainne pinsin, idirdhealaithe agus íospairt maidir le scéimeanna pinsean gairme.

Treoir achomair ar chóireáil chomhionann pinsin

Seicliosta pinsin ar idirscaradh agus colscartha

Leagann an seicliosta seo béim ar na príomhghnéithe a bhaineann le pinsin idirscartha agus colscartha a leithdháileadh trí orduithe coigeartaithe pinsin.

Seicliosta pinsin ar idirscaradh agus colscartha