Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais

Tá Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais an Údaráis Pinsean 2022 agus ráiteas tionlacain ón Rialtóir Pinsean, Brendan Kennedy ar fáil thíos. Leagtar amach sa Tuarascáil Bhliantúil dul chun cinn agus gníomhaíocht an Údaráis le linn 2022.