Teagmháil

Chun eolas a fháil ar an bPinsean Stáit, déan teagmháil le:

An Roinn Cosanta Sóisialta

Bóthar an Choláiste

Sligeach, F91 T384

Teil: (071) 915 7100

Teil: 0818 200 400

r-phost: stát.con@welfare.ie

Gréasán: www.gov.ie/ga/category/social-welfare/

Chun eolas a fháil ar cháin, déan teagmháil le:

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Cásanna Móra – An Rannán Daoine Aonair Ard-Saibhreas

Brainse na bPinsean

Radharc an Chaisleáin

52-57 Sráid Sheoirse Mhór Theas

Baile Átha Cliath 2, D02 HF50

Teil: (01) 738 36 36

r-phost: lcdretirebens@revenue.ie

Gréasán: www.revenue.ie

An tÚdarás Pinsean

Má tá ceist agat, molaimid duit iniúchadh a dhéanamh ar ár suíomh Gréasáin mar go bhféadfadh an fhaisnéis atá uait a bheith ar fáil cheana féin.

Mura bhfuil tú in ann an fhaisnéis a aimsiú ar ár suíomh Gréasáin, is féidir le baill scéime pinsin, iontaobhaithe, fostóirí, tionscal na bpinsean, an pobal i gcoitinne agus na meáin fiosrúchán ginearálta a dhéanamh trínár bhfoirm ríomhphoist.

Seol ríomhphost chuig an Údarás Pinsean ag baint úsáid as an bhfoirm thíos

Seoladh

An tÚdarás Pinsean

Teach Verschoyle

28-30 Sráid an Mhóta Íochtarach

2 Baile Átha Cliath

D02 KX27

Fón

Ph: 01 613 1900

Teil: 0818 65 65 65

Bíonn línte gutháin ar oscailt ó Luan go hAoine ó 9:00am go 5:00pm

Ríomhphost

Fiosrúcháin Ghinearálta:

info@pensionsauthority.ie

Fiosrúcháin ó na Meáin:

meáin@pensionsauthority.ie