Fáilte chuig Údarás na bPinsean

Rialaíonn an tÚdarás Pinsean scéimeanna pinsean ceirde, conarthaí blianachta scoir iontaobhais (RACanna) agus cuntais choigiltis scoir phearsanta (CCSP).

Soláthraíonn ár suíomh Gréasáin rochtain duit ar raon cuimsitheach faisnéise agus ábhar treorach chun cabhrú leat pinsin a thuiscint. Tá an fhaisnéis eagraithe faoi chúig phearsa ar leith chun cabhrú leat teacht ar an bhfaisnéis is ábhartha duit.

Cabhraíonn ár bhfaisnéis agus ár dtreoir leo siúd a bhfuil baint acu le pinsin a bhainistiú, mar iontaobhaithe, riarthóirí, fostóirí agus comhairleoirí, tuiscint a fháil ar a n-oibleagáidí faoi Acht na bPinsean agus conas iad a chomhlíonadh.

Mura bhfuil tú in ann an fhaisnéis atá uait a fháil nó má tá ceist shonrach agat, seol ríomhphost chuig ár seirbhís fiosrúcháin ag info@pensionsauthority.ie